www.dacsan.danang.vn - 12 Hoàng Hoa Thám - Đà Nẵng - 05113750467
BÒ KHÔ ĐÀ NẴNG - ĐẶC SẢN ĐÀ NẴNG